Nowe miejsca pracy w Majkowie Dużym zapewni Agata S.A.